logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Монгол орны нарны цацрагийн атлас

 Нарны цацраг хэмжих 18 өртөөний хэмжилтийн 40 гаруй жилийн материалын зэрэгцээ тооцооны томъёогоор бодсон материалыг үндэс болгон газарзүйн мэдээллийн системд өргөн хэрэглэгддэг ARC VIEW програмаар "Монгол орны нутаг дэвсгэрийн нарны цацрагийн атлас"-ыг анх удаа зохиож гаргалаа.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968