logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Монгол орны зүүн хэсэгт ой хээрийн түймрийн эрсдэлийн зураглал зайнаас тандан судлах, газарзүйн мэдээллийн системийн болон олон шалгуур шинжилгээ ашиглах нь

Монгол Улсын зүүн хэсэгт ой хээрийн түймрийн эрсдэлийн зураглал Зайнаас тандан судлах, газарзүйн мэдээллийн системийн болон олон шалгуур шинжилгээ ашиглах нь гэсэн ажлыг БОМТийн Зайнаас тандан судлах мэргэжилтэн Н.Элбэгжаргал нийтлэв.

Wildfire Risk Mapping in Eastern Part of Mongolia using Multi-Criteria Analysis

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968