logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Монгол орны цөлжилтийн атлас

Байгаль орчны мэдээллийн төв, ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн хамтран Швейцарийн хөгжлийн Агентлагийн "Цөлжилтийг сааруулах нь " төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол орны хэмжээнд анх удаа цөлжилтийн атлас зохион гаргалаа. Монгол орны цөлжилтийн үйл явц, газрын доройтлын явцын учир шалтгаан, тэдгээрийг бүрдүүлэгч байгалийн нөлөө, тэдгээр нь орон зайд хэрхэн илэрдэг, хавсарч үйлчлэхээр ямар үр дагавартай зэрэг асуултад хариу өгсөн хэвлэмэл бүтээл юм. Энэ ном нь Монгол хэл Англи хэл дээр тус тус хэвлэгдсэн болно.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968