logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

MODIS хиймэл дагуулын озон стандарт бүтээгдэхүүнийг ENVI програм хангамж дээр боловсруулах заавар

Эрхэм хэрэглэгч таныг интернэт болон өөр эх үүсвэрээс МОДИС хиймэл дагуулын озон стандарт бүтээгдэхүүнийг агуулсан *.hdf файлтай болсон гэж үзье.

Үүнийгээ боловсруулаад өөрийн болгоод явах олон арга зам бий ч энд бид манай системийн озон стандарт бүтээгдэхүүн дээр өөрсдийн хэрэглэдэг арга замыг дурдаж байна.

гарын авлага

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968