logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Хиймэл дагуулын мэдээ захиалах хуудас

Байгаль цаг агаарыг судлах зорилготой хиймэл дагуулын хүлээн авах станцууд манайд төвлөрсөн улсдаа ганц байгууллага учраас бид хүлээн авсан болон боловсруулсан мэдээгээ нийтийн  хүртээл болгоход бэлэн байдаг. Вэб сайтад тавигдсан мэдээнүүдээс гадна хэрэв та эх мэдээ болон боловсруулсан мэдээ түүний архивыг хэрэглэх шаардлагатай бол  илгээж үнэ төлбөргүй мэдээ авах боломжтой.

Хиймэл дагуулын мэдээ захиалах хуудас

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968