logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

ENVI прогрaмм ашиглан modis мэдээ боловсруулах

MODIS хиймэл дагуулын Стандарт Бүтээгдэхүүнийг ENVI програм хангамж дээр  боловсруулах зааварыг УЦУОСМХ-ын  ЗТС хэлтсийн дарга М.Одбаяр бичсэн болно.
Хавсралт файлыг татаж авч үзнэ үү.

хаврсалт

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968