logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Үйл ажиллагаа:

Удирдлага, санхүү, аж ахуйн асуудлыг хариуцсан нэгж нь хүрээлэнгийн өдөр тутмын үйл ажилллагааг хэвийн явуулах, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг хангах, үйл ажиллагааны явц, биелэлтийг хангах, хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах, төсөв, хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хяналт тавих.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968