logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтэс

Эрхэм зорилго

Монгол орны уур амьсгалын мониторинг хийж, боловсруулалт, дүн шинжилгээнд суурилсан уур амьсгалын горим, нөөцийн үнэлгээг хийх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн болон ирээдүйн хандлага, нөлөөллийн үнэлгээ, уур амьсгалын системийн харилцан үйлчлэл тэдгээртэй холбогдох чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх, үр дүн бүтээгдэхүүнээр хэрэглэчдэд үйлчлэх.

 

Үндсэн үйл ажиллагаа, чиг үүрэг

•Уур амьсгалын мэдээний боловсруулалт, горим, дэд сан

•Уур амьсгалын мониторинг ба дүн шинжилгээ

•Уур амьсгалын нөөцийн үнэлгээ, судалгаа

•Уур амьсгалын өнөөгийн болоод ирээдүйн өөрчлөлтийн судалгаа, загварчлал, нөлөөллийн үнэлгээ

•Уур амьсгалын системийн харилцан үйлчлэл, онолын судалгаа

 

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968