logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

ХАА-н цаг уурын судалгааны хэлтэс

Зорилго:

      Даян дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний ХАА-н бүтээмжид үзүүлэх нөлөөлөл ихсэж байгаатай холбогдуулан нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох, хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөц, өөрчлөлтийг тодорхойлох, шинжүүр утгуудыг тогтоох, шинэчлэх зэргээр судалгааны ажил хийх, бэлчээрийн болон таримал ургамал, МААЦУ-ын байнгын болон цаг үеийн ажиглалт судалгаа явуулах, ган зуншлага, цас зуд, бэлчээрийн төлөв байдлын мэдээллээр төр засаг, олон нийтийг хангах, хөдөө аж ахуйн цаг уурын улсын сүлжээг боловсронгуй болгох, аргазүйн удирдлагаар хангана.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968